Vores DNA

Vores DNA i Horsens Valgmenighed har to strenge.

Vi er en del af Den danske Folkekirke. Det vil sige, at vi deler tro og bekendelse med folkekirken. Vi tror på Faderen, Sønnen og Helligånden. Vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og vi har de samme ritualer omkring dåb, nadver, konfirmation og begravelse, som resten af folkekirken.

Desuden er vi en del af DanskOase. DanskOase er en karismatisk fornyelsesbevægelse. Som en del af denne bevægelse, tror vi på, at Gud stadig er levende og stærk, at han vil os noget og at han møder os på mange forskellige måder. Derfor er vores mødeform også spontan og afslappet.

Hvis du går med nogle spørgsmål om tro, tvivl eller eksistens, så kan du altid kontakte vores præst på lars@horsensvm.dk.

 

 

 

Discipelskab

Et af de ord vi bruger til at beskrive livet med Gud er: “Discipelskab”. Da Jesus gik rundt på jorden samlede han “disciple” omkring sig. Jesus lærte dem om en discipels liv, og sendte dem ud for at gør alle folkeslag til hans disciple.

Men hvad indeholder en discipels liv? Jesus lærer os, som disciple, at leve i tre dimensioner. Vi lever med relationer i tre retninger. Ligesom Jesus selv gjorde.

  • Vi har en relation med Gud (OP)
  • Vi har en relation med menigheden (IND)
  • Vi har en relation med verden (UD)

Når vi taler om at leve som discipel, handler det altså om et liv i tre dimensioner. En relation til vores far i himlen. En relation til andre der tror. En relation til verden, med et ønske om at flere må opdage Guds kærlighed. Eller sagt på en anden måde: En discipel i Horsens er en, der elsker Gud, elsker sin menighed og elsker byen.