Om Horsens Valgmenighed

Horsens Valgmenighed er en valgmenighed i den danske folkekirke. Vi er ca. 100 medlemmer (børn og voksne). Vi holder til i Vestbyens beboerhus, hvor vi også holder gudstjenester.

Horsens Valgmenighed fik sin begyndelse i 2006, da en gruppe fra Aarhus Valgmenighed bosatte sig i Horsens og samlede en lille gruppe sammen med nogle bosiddende horsensianere. I januar 2010 var denne gruppe vokset så meget, at Horsens Valgmenighed officielt blev godkendt og indviet som en valgmenighed i folkekirken.

Siden da er menigheden vokset i størrelse, og idag holder vi gudstjenester den første, anden, tredje og femte søndag i måneden. Hvis du er nysgerrig på hvem vi er, må du endelig komme forbi.

 

 

 

Visionen

Vi drømmer om at alle i Horsens må opdage hvilken forskel det gør at tro på Gud.

Vi tror på at det bedste der kan ske for et menneske er at det får et møde med Jesus Kristus, og at den bedste ramme for sådan et møde er kirkens fællesskab. Derfor arbejder vi på at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemsskab af kirken (§ 4 i vores vedtægter).

Vi tror at et liv sammen med Jesus Kristus, “discipelskab” som vi kalder det, er noget af det mest meningsfulde og livsbekræftende vi kan opleve.

 

Historien

Horsens Valgmenighed er historien om en drøm der blev til virkelighed. Allerede i 2006 da nogle unge familier fra Aarhus Valgmenighed flyttede til Horsens og samlede en cellegruppe med nogle bosiddende horsensianere, samledes de netop om drømmen om en levende menighed.

I januar 2010 var denne gruppe vokset så meget, at Horsens Valgmenighed officielt blev godkendt og indviet som en valgmenighed i folkekirken.

Hvert år kommer flere til og drømmen bliver mere og mere virkeliggjort. I 2015 rundede vi 100 medlemmer.

 

 

 

Hvad er en valgmenighed?

En valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Men i stedet for at være tilknyttet et geografisk sogn, er den bygget op som en forening af medlemmer. Som forening har den ligesom alle andre danske foreninger vedtægter, bestyrelse og generalforsamling.

Som medlem melder man sig ikke ud af folkekirken, men løser i stedet sognebånd (som det hedder) til valgmenigheden. Det betyder, at man ikke betaler kirkeskat. En valgmenighed er helt selvstændig økonomisk. Den skal selv skaffe sig indtægter og stå for alle udgifter, inkl. aflønning af præst. Indtægerne vil for det meste være via pengegaver fra medlemmer eller andre støtter.

Her kan du læse mere om, hvad en valgmenighed er: 

 

Medlemskab

Hvis du betragter Horsens Valgmenighed som din kirke, er det naturligt, at du bliver medlem. Det vil glæde os!

Når du melder dig ind i Horsens Valgmenighed, svarer det til at løse sognebånd til sognet, hvor du bor. Du bliver ikke meldt ud af folkekirken, idet valgmenigheder er en del af folkekirken. Når du melder dig ind i en valgmenighed, bliver din kirkeskat dog automatisk meldt fra.

At være medlem af Horsens Valgmenighed indebærer, at du tager medansvar for kirken.

Formålsparagraffen for Horsens Valgmenighed lyder: "Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken."

Du er som medlem forpligtet til at betale et medlemsbidrag på 200 kr. årligt. Herudover forventes det af dig, at du giver kirken gaver, der som minimum svarer til din sparede kirkeskat. 

Du har som medlem mødepligt til årsmødet, som finder sted hvert år i november. 

Hvordan bliver jeg medlem?

For at blive medlem af Horsens Valgmenighed skal du deltage på et medlemskursus, som afholdes én lørdag hvert halve år. Herefter skal du til samtale med præsten. Ved denne samtale skriver du under på, at du melder dig ind i Horsens Valgmenighed.