De første prædikener om visionen

Prædikenerne i januar 2016 handlede om den nye vision: Mit hus er dit hus. Hør eller genhør prædikenerne her. 

 

 

Mit hus er dit hus

Vi vil være en menighed, der ligesom den første menighed i verdenshistorien, er kendetegnet af gavmildhed. Vi siger: Mit hus er dit hus. Lad os deles om det, vi har, så alle får det, de har brug for.


Vi vil være en menighed, der har noget at give af, fordi vi lever med dybde. En menighed der ikke har nok i sig selv, men gavmildt deler ud til andre. Vi vil være en menighed, som ser mennesker finde Gud eller finde tilbage til Gud. En menighed, der ser parforhold og familier få nyt liv. En menighed, der ser  børn og unge menne-sker få ny mening og værdi i deres liv.

Vi vil være en menighed, der siger: 
Mit hus er dit hus.

”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst.” (Fra Apostlenes Gerninger kapitel 2)

 

 

 

Dybde

Vi siger til Gud: Mit hus er dit hus


I vores menighed ønsker vi os åndelig dybde. I vores huse ønsker vi, at der er plads til Gud. I vores liv ønsker vi at blive ledt af Guds stemme og Guds hjerte.
Vi vil grave dybe brønde med adgang til Guds friske kilde. Vi vil se alle tage vare på deres relation med Gud. Vores ønske er for alle, at de må have en dybere relation med Gud.


Vi ønsker, at vores børn må vokse op i familier og en menighed, der er kende-tegnet af den kærlighed og tilgivelse, vi finder hos Gud.

Midt i en rastløs og forhastet verden vil vi satse på dybden.

 

Evangelisation

Vi siger til vores omverden: Mit hus er dit hus


Vi ønsker, at flere mennesker må finde Gud og opdage, hvem han er.  Der er ikke noget bedre end at leve sit liv med Jesus Kristus.  Det drømmer vi om, at mange flere i vores by må få lov at opdage. Vi håber, at vores åndelige hjem må blive et sted, hvor andre finder hjem. Vi vil blive bedre til at dele vores egne historier om livet med Gud. Vi vil være et sted, hvor mennesker finder åndelig dybde og et nyt liv. Vi vil være et fællesskab, hvor andre finder nyt sprog for, hvem Gud er. Vi vil være et hjem med en åben dør. “Kom inden for, mit hus er dit hus.”

Gør mere plads i dit telt, spænd teltdugen ud, spar ikke på den! Gør bardunerne lange, og slå pløkkene fast. (Fra Esajas’ bog kapitel 54)

 

 

 

Familier

Vi siger til andre familier: Mit hus er dit hus

Vi har i Horsens Valgmenighed erfaret, hvor vigtigt det er at satse på parforholdet og børneopdragelse. Vi vil invitere andre med på den vandring. Vi vil hjælpe os selv og andre til at opdage, hvad det gode ægteskab og hvad den gode opdragelse er.
Når parforholdet bliver bedre, er det en rigdom for hele familien. Når børne-opdragelsen bliver bedre, er det en rigdom for hele livet. Vi vil invitere andre med i opdagelsen af dette.


Vi vil f.eks. lave ægteskabskurser og andre tiltag, som kan styrke familier i Horsens.

 

Børn og unge

Vi siger til børn og unge: Mit hus er dit hus


Vi vil have en ekstra plads i vores hjem til dem, der mangler et hjem. Vi vil være familie for dem, som ingen har. Vi vil arbejde for, at alle børn og unge er trygge og har en fremtid. Vi vil gøre en forskel for børn og unge i Horsens.

Vi vil f.eks. lave Feriefræs og andre tiltag, som kan give børne og unge gode oplevelser og mening i tilværelsen.

En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden.
(Fra Jakobs brev kapitel 1)