Tættere på! Gud. Hinanden. Byen.

Vision for Horsens Valgmenighed i årene 2019-2024

Tættere på Gud

Personligt og fælles åndeligt liv

Vi vil være et fællesskab som er kendetegnet af en nær vandring med Gud. Vi ønsker at være et fælleskab hvor alle har et personligt åndeligt liv, og hvor vi har et fælles åndeligt liv.

Vores menighed er til for at kalde til personlig tro, efterfølgelse af Jesus og ansvarligt medlemskab af kirken. Det er det åndelige liv vi drømmer om. Det er sådan et liv tæt på Gud ser ud.

Tættere på hinanden

Alle skal have nogle at vandre med

Det er godt at være kendt af nogen. Vi drømmer om at alle i menigheden har nogle at vandre sammen med. Der skal være discipelfællesskaber til alle der kunne ønske sig et. Der kan vi fortælle vores historier og deler vores udfordringer og glæder. Det er i discipelfællesskaberne at vi beder sammen og opmuntrer hinanden til tjeneste.

Forskellige livsfaser og livssituationer giver forskellige muligheder. Vi ønsker det skal være muligt for folk uanset deres omstændigheder, at knytte til ved menigeheden og finde ny relationer her. Derfor vil vi fortsat have flere forskellige typer af fællesskaber, det kune være klynger(større gruppe), cellegrupper(4-8 person), mentor grupper, mikro-celler(2-3 personer) eller noget nyt vi ikke har tænkt på endnu.

Tættere på byen

Horsens er en by i en skøn udvikling. Og vi vil være en del af flokken og bære med på den positive udvikling her. Vi tror på at vi kan rykke os meget tættere på byen i løbet af de næste år, og vi tror på vi kan være med til at gøre en forskel. Vi kan rykke tættere på byen i diakoni, mission og samarbejde.

Vil du vide mere

Hvis du ønsker at læse hele visionsteksten, kan du finde den på forsiden.