Diakonalt Fællesskab

Vi er et fællesskab i Horsens Valgmenighed, der ønsker at række ud med praktisk og social hjælp til vores næste og til vores by.

Vi kan godt lide Frans af Assisi´s formulering: ”Prædik evangeliet - og brug om nødvendigt ord”. Vi ser social hjælp og omsorg som en praktisk måde at prædike evangeliet – og vi knytter også gerne ord til, når situationen opstår.

 

Vores værdier

Disse værdier er særlig vigtige for os som fællesskab:

Alle har lige værdi - Vi er alle værdifulde i Guds øjne. Lille og stor, ung og gammel. Den, der modtager hjælp, og den, der yder hjælpen, omtales og behandles ligeværdigt.

Vi løfter i flok – Vi kan alle bidrage med noget. Når alle bærer med, når vi længere, og fællesskabet styrkes.

Vi tror på den enkelte og på Horsens – vi tror, at alle er skabt af Gud med masser af potentiale. Vi fokuserer på at se og understøtte potentiale i den enkelte og fællesskabet. Vi ønsker at tale den enkelte og vores by op og indgyde håb – lige midt i det liv, der kan slå knuder og være fyldt af begrænsninger.

 

Vores principper

Vi arbejder ud fra følgende principper:

Åbent og eksekverende arbejdsfællesskab - Alle kan være med uanset kirkeligt ståsted. Vi er et fællesskab, hvor løsning af den konkrete arbejdsopgave er i fokus.

Nemt at være med – Indsatser er tilrettelagt så det er nemt at være med. Man kan møde op og være med på de vilkår, der passer den enkelte.

Familiebaseret – Vi er en menighed med mange børn. Indsatser tilrettelægges ofte så både børn, unge og voksne kan deltage. Vi tror på at alle uanset alder kan bidrage og ønsker at give vores børn indblik i kirkens diakonale arbejde.

Velorganiseret – Projekter, indsatser og arbejdsopgaver er organiseret og planlagt, så der sikres bedst mulige arbejdsbetingelser. Den enkeltes evner og kompetencer bringes så vidt muligt i spil.

 

Hvad skal være vores næste projekt? Går du med en drøm om at HVM’s diakonale fællesskab rækker ud i dit lokalområde eller til en specifik målgruppe, så kontakt Cathrine på cathrine.pedersen@horsensvm.dk.