Om Horsens Valgmenighed

Horsens Valgmenighed er en valgmenighed i den danske folkekirke. Vi er ca. 100 medlemmer (børn og voksne). Vi holder til i Vestbyens beboerhus, hvor vi også holder gudstjenester.

Horsens Valgmenighed fik sin begyndelse i 2006, da en gruppe fra Aarhus Valgmenighed bosatte sig i Horsens og samlede en lille gruppe sammen med nogle bosiddende horsensianere. I januar 2010 var denne gruppe vokset så meget, at Horsens Valgmenighed officielt blev godkendt og indviet som en valgmenighed i folkekirken.

Siden da er menigheden vokset i størrelse, og idag holder vi gudstjenester den første, anden, tredje og femte søndag i måneden. Hvis du er nysgerrig på hvem vi er, må du endelig komme forbi.

 

Visionen

Vi drømmer om at alle i Horsens må opdage hvilken forskel det gør at tro på Gud.

Vi tror på at det bedste der kan ske for et menneske er at det får et møde med Jesus Kristus, og at den bedste ramme for sådan et møde er kirkens fællesskab. Derfor arbejder vi på at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemsskab af kirken (§ 3 i vores vedtægter).

Vi tror at et liv sammen med Jesus Kristus, “discipelskab” som vi kalder det, er noget af det mest meningsfulde og livsbekræftende vi kan opleve.

Læs mere om, hvad vi arbejder med lige nu - og find ud af, hvorfor Horsens Valgmenighed var en sommerfugl, hvis den var et dyr, i denne flyer.

 

Hvad er en valgmenighed?

En valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Men i stedet for at være tilknyttet et geografisk sogn, er den bygget op som en forening af medlemmer. Som forening har den ligesom alle andre danske foreninger vedtægter, bestyrelse og generalforsamling.

Som medlem melder man sig ikke ud af folkekirken, men løser i stedet sognebånd (som det hedder) til valgmenigheden. Det betyder, at man ikke betaler kirkeskat. En valgmenighed er helt selvstændig økonomisk. Den skal selv skaffe sig indtægter og stå for alle udgifter, inkl. aflønning af præst. Indtægerne vil for det meste være via pengegaver fra medlemmer eller andre støtter.

Du kan du læse mere om, hvad en valgmenighed er i Valgmenighedsloven eller hos Folkekirken.

 

Medlemskab

Hvis du betragter Horsens Valgmenighed som din kirke, er det naturligt, at du bliver medlem. Det vil glæde os!

Når du melder dig ind i Horsens Valgmenighed, svarer det til at løse sognebånd til sognet, hvor du bor. Du bliver ikke meldt ud af folkekirken, idet valgmenigheder er en del af folkekirken. Når du melder dig ind i en valgmenighed, bliver din kirkeskat dog automatisk meldt fra.

At være medlem af Horsens Valgmenighed indebærer, at du tager medansvar for kirken.

Formålsparagraffen for Horsens Valgmenighed lyder: "Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken."

Du er som medlem forpligtet til at betale et medlemsbidrag på 200 kr. årligt. Herudover forventes det af dig, at du giver kirken gaver, der som minimum svarer til din sparede kirkeskat.

Du har som medlem mødepligt til årsmødet, som finder sted hvert år i november.

For at blive medlem af Horsens Valgmenighed skal du deltage på et medlemskursus, som afholdes to gange årligt. Herefter skal du til samtale med præsten. Ved denne samtale skriver du under på, at du melder dig ind i Horsens Valgmenighed.

 

Vores DNA

Vores DNA i Horsens Valgmenighed har to strenge.

Vi er en del af Den danske Folkekirke. Det vil sige, at vi deler tro og bekendelse med folkekirken. Vi tror på Faderen, Sønnen og Helligånden. Vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og vi har de samme ritualer omkring dåb, nadver, konfirmation og begravelse, som resten af folkekirken.

Desuden er vi en del af DanskOase. DanskOase er en karismatisk fornyelsesbevægelse. Som en del af denne bevægelse, tror vi på, at Gud stadig er levende og stærk, at han vil os noget og at han møder os på mange forskellige måder. Derfor er vores mødeform også spontan og afslappet.

 

Discipelskab

Et af de ord vi bruger til at beskrive livet med Gud er: “Discipelskab”. Da Jesus gik rundt på jorden samlede han “disciple” omkring sig. Jesus lærte dem om en discipels liv, og sendte dem ud for at gør alle folkeslag til hans disciple.

Men hvad indeholder en discipels liv? Jesus lærer os, som disciple, at leve i tre dimensioner. Vi lever med relationer i tre retninger. Ligesom Jesus selv gjorde.

  • Vi har en relation med Gud (OP)
  • Vi har en relation med menigheden (IND)
  • Vi har en relation med verden (UD)

Når vi taler om at leve som discipel, handler det altså om et liv i tre dimensioner. En relation til vores far i himlen. En relation til andre der tror. En relation til verden, med et ønske om at flere må opdage Guds kærlighed. Eller sagt på en anden måde: En discipel i Horsens er en, der elsker Gud, elsker sin menighed og elsker byen.

 

Vedtægter

Find HVM's vedtægter i pdf her her og som tekst her: her.

 

Økonomi i Horsens Valgmenighed

Horsens Valgmenigheds økonomi baserer sig primært på de gaver, som medlemmer og venner af menigheden giver. Derfor sætter vi stor pris på, at der er mennesker, som har lyst til og mulighed for at støtte os økonomisk.

Vores konto er: Reg.nr.: 7636. Kontonr.: 1010671.

De nyeste regnskaber kan ses her: Årsregnskab 2016, Årsregnskab 2017, Årsregnskab 2018, Årsregnskab 2019, Årsregnskab 2020, Årsregnskab 2021.

Menighedsrådet

Kirstine Rasmussen (formand)

kirstine.rasmussen@horsensvm.dk

Jakob Hvidberg (næstformand)

jakob.hvidberg@horsensvm.dk

Kevin G. Sørensen (kasserer)

kevin.sorensen@horsensvm.dk

Benedikte V. Skov (sekretær)

benedikte.skov@horsensvm.dk