Om Horsens Valgmenighed

Horsens Valgmenighed er en valgmenighed i den danske folkekirke. Vi er ca. 150 medlemmer (børn og voksne).

Horsens Valgmenighed fik sin begyndelse i 2006, da en gruppe fra Aarhus Valgmenighed bosatte sig i Horsens og samlede en lille gruppe sammen med nogle bosiddende horsensianere. I januar 2010 var denne gruppe vokset så meget, at Horsens Valgmenighed officielt blev godkendt og indviet som en valgmenighed i folkekirken.

Den første valgmenighedspræst blev ansat og Vestbyens Beboerhus dannede rammen for menighedens liv og gudstjenesterne. I 2020 flyttede vi gudstjenestefejringerne til Håndværkerforeningens lokaler, da menigheden voksede ud af Beboerhuset.

Hvis du er nysgerrig på hvem vi er, må du endelig komme forbi.

 

Læs om HVM's værdier

 

Visionen

Vi drømmer om at alle i Horsens må opdage hvilken forskel det gør at tro på Gud.

Vi tror på at det bedste der kan ske for et menneske er at det får et møde med Jesus Kristus, og at den bedste ramme for sådan et møde er kirkens fællesskab. Derfor arbejder vi på at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemsskab af kirken (§ 3 i vores vedtægter).

Vi tror at et liv sammen med Jesus Kristus - discipelskab, som vi kalder det - er noget af det mest meningsfulde og livsbekræftende vi kan opleve.

Læs mere om, hvad vi arbejder med lige nu - og find ud af, hvorfor Horsens Valgmenighed var en sommerfugl, hvis den var et dyr, i denne flyer.

 

Hvad er en valgmenighed?

En valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Men i stedet for at være tilknyttet et geografisk sogn, er den bygget op som en forening af medlemmer. Som forening har den - ligesom alle andre danske foreninger - vedtægter, bestyrelse (menighedsråd) og generalforsamling.

Som medlem er man fortsat medlem af Folkekirken, men tilknyttet valgmenigheden. Ved indmeldelse i en valgmenighed kan man fritages for at betale kirkeskat, da en valgmenighed er helt selvstændig økonomisk. Den skal selv skaffe sig indtægter og stå for alle udgifter, inkl. aflønning af præst. Indtægterne vil for det meste være via pengegaver fra medlemmer eller andre støtter.

Du kan du læse mere om, hvad en valgmenighed er i Valgmenighedsloven eller hos Folkekirken.

 

Vores DNA

Vores DNA i Horsens Valgmenighed har to strenge.

Vi er en del af Den danske Folkekirke. Det vil sige, at vi deler tro og bekendelse med folkekirken. Vi tror på Faderen, Sønnen og Helligånden. Vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og vi har de samme ritualer omkring dåb, nadver, konfirmation og begravelse, som resten af folkekirken.

Som menighed er vi også en del af DanskOase. DanskOase er en luthersk karismatisk fornyelsesbevægelse, hvor Helligåndens virke og tiltale, den nådegavebaserede tjeneste samt kirkens opgave i at være relevant og række ud i samfundet, er centrale. Som en del af denne bevægelse, tror vi på, at Gud stadig er levende og stærk, at han vil os noget og at han møder os i dag. Dette ses bl.a. til vores gudstjenester, hvor der gives plads til Helligåndens tilskyndelser i form af ord og billeder givet til menigheden.

Læs mere om, hvad vi er for en menighed i Medlemsmappen.

 

Medlemskab

Hvis du betragter Horsens Valgmenighed som din kirke, er det naturligt, at du bliver medlem. Det vil glæde os!

Når du melder dig ind i Horsens Valgmenighed, sørger menigheden for, at du bliver registret ved Folkeregistret, som tilhørende Horsens Valgmenighed. Du bliver ikke meldt ud af folkekirken, idet valgmenigheder er en del af folkekirken. Når du melder dig ind i en valgmenighed, har du mulighed for at blive fritaget for kirkeskat, da det forventes at menighedens medlemmer støtter valgmenigheden økonomisk.

At være medlem af Horsens Valgmenighed indebærer, at du tager medansvar for kirken.

Formålsparagraffen for Horsens Valgmenighed lyder: "Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken."

Du er som medlem forpligtet til at betale et medlemsbidrag på 150 kr. årligt for voksne og 50 kr årligt for børn. Herudover forventes det af dig, at du indgår i en giver tjeneste til menigheden.

Du har som medlem mødepligt til årsmødet, som afholdes sidste lørdag i kirkeåret dvs. lørdagen før 1. søndag i advent.

For at blive medlem af Horsens Valgmenighed skal du deltage på et medlemskursus. Kurset afholdes to gange årligt. Herefter inviteres du til samtale med præsten og et medlem fra menighedsrådet. Efterfølgende skriver du under på, at du melder dig ind i Horsens Valgmenighed.

 

Vedtægter

Find HVM's vedtægter i pdf her her og som tekst her: her.

 

Økonomi i Horsens Valgmenighed

Horsens Valgmenigheds økonomi baserer sig primært på de gaver, som medlemmer og venner af menigheden giver. Derfor sætter vi stor pris på, at der er mennesker, som har lyst til og mulighed for at støtte os økonomisk.

Vores konto er: Reg.nr.: 7636. Kontonr.: 1010671.

De nyeste regnskaber kan ses her: Årsregnskab 2016, Årsregnskab 2017, Årsregnskab 2018, Årsregnskab 2019, Årsregnskab 2020, Årsregnskab 2021, Årsregnskab 2022.

 

Årsberetning og årsmøde

I Horsens Valgmenighed har vi tradition for at afholde årsmøde med generalforsamling den sidste dag i kirkeåret dvs. lørdag før første søndag i advent.

De nyeste årsmødereferater og årsberetninger kan læse her: Årsmøde 2023,

Menighedsrådet

Kirstine Rasmussen (formand)

kirstine.rasmussen@horsensvm.dk

Jakob Hvidberg (næstformand)

jakob.hvidberg@horsensvm.dk

Kevin G. Sørensen (kasserer)

kevin.sorensen@horsensvm.dk

Inge Langdahl (sekretær og teamansvarlig)

inge.langdahl@horsensvm.dk