HVM når vi er, som vi gerne vil være

Horsens Valgmenigheds værdier

Åben

Døren ind til HVM er altid åben. Vi har plads til forskellighed i fællesskabsformer og trospraksis. Vi er rummelige, overbærende og tilgivende. Vi møder Gud med åbne hænder og en åben ånd.

 

 

Livgivende

Vi er skabt til liv og vækst. Den kraft, som udspringer af troen, er livgivende. Vi er på livs- og trosvandring sammen. Når vi deler liv og tro sammen, skaber det vækst og giver liv til den enkelte og fællesskabet.

 

 

Kristuscentreret

Vi er efterfølgere af Jesus, hviler i nåden og stræber efter at ligne ham. Åndens kraft og fylde har plads hos os. Ånden vejleder os til forståelse af Bibelen og kalder os til åndelige discipliner og praktisering af nådegaverne.

 

 

Ansvarlig

Vi tager ansvar for os selv og for hinanden. I alt, vi er betroet, stræber vi efter godt og sundt forvalterskab, gavmildhed og kærlighed til Gud og mennesker.